Tag Archive for: medlemsopplysninger

Rapportering av medlemsopplysninger

Har du husket å rapportere medlemsopplysninger til Norges Idrettsforbund? Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges Idrettsforbund innen 30. april 2022.