Tag Archive for: Politiattest

Har du fått med deg kravet?

Det stilles i dag krav til politiattest for alle som utfører ansvars- eller tillitsbaserte oppgaver overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, innen norsk idrett.