Påmelding Allidrett 2023/2024

Allidretten ønsker velkommen til ny sesong. Vi skaper idrettsglede med masse god aktivitet for barna i vårt nærmiljø.

Barnehagebarna er delt inn i fire ulike grupper i gymsalen ved Utleira barneskole. Her blir det lek og varierte aktiviteter, som skal stimulere barnas utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene.

For barn i 1. klasse har vi to grupper i gymsalen ved Utleira barneskole. Her blir det mer fokus på ulike idretter, men leken vektlegges fortsatt høyt. Både håndball og fotball startes i allidretten, og det blir mulig å delta på cup.

Det er maks 20 plasser pr gruppe for å ha best mulig oppfølging av hvert enkelt barn. Alle grupper vil ha to faste aktivitetsledere, samt at gruppene kan få besøk av eksterne trenere fra ulike idretter. Man betaler kr 600 i aktivitetsavgift for allidrett gjennom hele skoleåret, fra september til juni. Vennligst betal innen 24 timer for å beholde plassen i gruppen. I tillegg til dette må man være medlem i Utleira IL som koster kr 400 per kalenderår, evt. 700 for hele familien som vil bli fakturert i høst dersom man ikke allerede er medlem. 

Hvis dere har spørsmål så ta kontakt med avdelingsleder Marius Emil Kjørstad på marius.kjorstad@outlook.com

Mandag:

  • Barnehagebarn 2018, mandager kl. 16.45 – 17.30
  • Barnehagebarn 2018, mandager kl. 17.30 – 18.15
  • Skolebarn 2017, mandager kl. 18.15 – 19.00

Onsdag:

  • Barnehagebarn 2018, onsdager kl. 16.45 – 17.30
  • Barnehagebarn 2018, onsdager kl. 17.30 – 18.15
  • Skolebarn 2017, onsdager kl. 18.15 – 19.00