1- HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Vi vil bare behandle personopplysninger om våre brukere så langt dette er nødvendig for å administrere din bruk av tjenesten og for å sikre deg tilgang til den informasjon du har behov for. Dette omfatter både informasjon om foresatte og barn som er tilknyttet lag/foreningen og deres aktiviteter som lagres og distribueres via Hoopit™.

Konkret innebærer dette at vi registrerer og behandler følgende opplysninger:

a) Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og tilhørighet til navngitt klubb/forening
b) Fødelsår på barn (for å markere tilhørighet innenfor aldersbestemt gruppe)
c) Angivelse av relasjon mellom navngitte brukere (foresatte/barn/trenere m.v.)
d) Informasjon om arrangementer (treninger, kamper og andre arrangementer i regi av klubb/forening). Dette omfatter eventuelt også lagoppstillinger mv.
e) Dersom tjenesten benyttes til betaling av kontingenter, avgifter mv., vil vi også lagre kredittkortnummer og andre kortnummer, kontonummer ved fakturering, historikk i kundeforholdet, innlogging, reklamasjoner og tvister, og betalingshistorikk.
Vi behandler i utgangspunktet ingen sensitive personopplysninger om våre brukere.

2- SÆRLIG OM PERSONOPPLYSNINGER SOM OMHANDLER MINDREÅRIGE PERSONER

Tjenestens formål er helt avhengig av at den er tilgjengelig også for mindreårige personer med tilknytning til lag og forening. Dette medfører at vi også vil lagre og bearbeide opplysninger om mindreårige. Ved å gi samtykke til bruk av tjenesten omfatter dette også samtykke til registrering og bearbeiding av opplysninger om mindreårige som du har foreldreansvar/vergemål for.

Samtykket innebærer imidlertid ikke at vi kan innrette markedsføring mot mindreårige personer under 13 år. Disse skal kunne bruke tjenesten uten å bli eksponert for slik markedsføring eller andre tilsvarende henvendelser. For personer mellom 13 og 18 år vil markedsføring kunne skje i samsvar med hva som fremgår nedenfor under punkt 9.

Mer om personvern

Vilkår