ALMINNELIGE VILKÅR FOR BRUK AV HOOPIT™

1          Generelt

Disse vilkårene gjelder for bruk av Hoopit™ og alle tilknyttede sider samt mobil-applikasjoner og alle andre plattformer Club United velger å benytte for sine tjenester.

Bruk av Hoopit™ forutsetter at du aksepterer disse vilkårene. Du aksepterer vilkårene ved å opprette en brukerprofil, eller på annen måte ta i bruk Club United sine tjenester.

Disse vilkårene vil bli oppdatert fra tid til annen uten dette blir varslet særskilt. Den til enhver tid gjeldende versjonen av vilkårene finner du på www.hoopit.io/vilkaar/

2          Om Hoopit™

Hoopit™ er en digital plattform som hjelper idrettslag med organisering av aktiviteter, informasjonsutveksling med medlemmer og foresatte og dermed kunne spare tid, penger og bidra til økte inntekter.

3          Vilkår for etablering av bruker og tilgang til tjenesten

For å bruke Hoopit™ må du oppfylle følgende betingelser:

  1. a) Du er 13 år eller eldre
  2. b) Du er enig i at det er ditt ansvar å holde passordet til din konto hemmelig, samt å kontrollere at ikke din egen konto blir misbrukt på noen måte.
  3. c) Du forstår at din konto er personlig, og ikke kan brukes av noen andre, heller ikke med din muntlige eller skriftlige tillatelse.

For foresatte som oppretter brukertilgang for mindreårige under 13 år innestår foresatte for at de har lovlig mulighet til å gi samtykke på vegne av mindreårige, dvs at de har foreldreansvaret og/eller nødvendig samtykke fra den som har foreldreansvaret for vedkommende bruker.

4          Din konto

Hver bruker kan kun opprette én personlig konto. Brukeren er selv er ansvarlig for sikkerheten omkring sin konto, for eksempel å påse at ikke passordet kommer på avveie og at ikke andre gis tilgang til kontoen. Club United er ikke ansvarlig for tap eller ulempe som følge av misbruk av din konto.

Dersom du oppgir uriktig info under registreringsprosessen eller senere, forbeholder Club United seg retten til å stenge kontoen og eventuelt kreve erstatning for økonomisk tap eller kostnader som har påløpt som følge av dette.

5          Personopplysninger

Vi respekterer din rett til personvern, og all behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning og i samsvar med vår alminnelige personvernerklæring. Ved registrering av bruker til Hoopit™ vil du bli bedt om å samtykke til vår behandling av personopplysninger som beskrevet i personvernerklæringen. Dette omfatter opplysninger som du selv gir oss i forbindelse med registering mv., informasjon vi mottar fra klubb/lag, samt informasjon om din bruk av tjenesten.

Dersom du har registrert en brukerkonto på Hoopit™ vi kunne behandle personopplysninger om deg for å levere, forbedre og videreutvikle våre tjenester. Vi behandler også aktuelle personopplysninger for å kunne gi deg tilbud, anbefalinger og innhold tilpasset ditt bruksmønster, til statistisk analyse og for å begrense misbruk av tjenestene.

Vi selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi videreformidler heller ikke slik informasjon til tredjepart ut over hva som fremgår av personvernerklæringen.

6          Hva er cookies og hva brukes de til?

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies), som de fleste andre nettsider, og i henhold til norsk lovgivning. En cookie er data som lagres i din nettleser for at nettsiden skal kjenne deg igjen fra side til side og besøk til besøk.

Vi bruker cookies for å spore statistikk på nettsiden. Det er viktig for oss å føre statistikk på nettsiden slik at vi kan skjønne hvordan bloggen blir brukt. Denne informasjonen gir oss et viktig grunnlag for å forbedre kundeopplevelsen på bloggen.

Om du ønsker å unngå bruk av cookies kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere cookies automatisk. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Ved å bruke bloggen samtykker du til bruk av informasjonskapsler.

7          Tilgang til- og bruk av tjenesten

Følgende regler gjelder for bruk av våre tjenester:

  1. All tekst og alle bilder og andre medier som er tilgjengelige i Hoopit™ vil kunne være kopibeskyttet av sine respektive rettighetshavere, og kan ikke benyttes under noen omstendigheter uten skriftlig tillatelse med mindre annet fremgår uttrykkelig.
  2. Det er ikke lov å overvåke, kopiere eller innsamle informasjon fra våre plattformer gjennom bruk av ”spider”, ”robot” eller ”scraper” , verken automatisk eller manuelt, uten skriftlig tillatelse.
  3. Det er ikke lov til å forsøke å ”hacke” eller teste sikkerheten eller konfigureringen på noen av våre plattformer.

Å forsøke, eller å faktisk få tilgang til data som ikke er ment for sluttbrukere er ikke tillatt, enten som et resultat av egne handlinger, eller som et resultat av hendelser utenfor vår kontroll. Brukere som opplever at de har tilgang til slik informasjon som de ikke skal ha tilgang til plikter å melde fra til vår supportavdeling om dette.

Du aksepterer at det kan være forstyrrelser i plattformens funksjonalitet som fører til at hele eller deler av vår tjeneste er utilgjengelig i perioder. Du aksepterer videre at dette kan være resultat av hendelser både innenfor og utenfor vår kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, oppdateringer eller teknisk vedlikehold.

8        Linker til andre sider

Alle våre plattformer kan inneholde linker til andre nettsider som ikke er eid av Club United. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på disse sidene eller bruken av disse.

9        Immaterielle rettigheter

Alt innhold på Club United sine nettsteder og app’er mv., inkludert Hoopit™, er Club United eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, tekster, datakode, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på nettsted og/eller app under enhver omstendighet ikke kan kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Club United.

Du kan ikke videreselge Hoopit™ eller på annen måte utnytte denne til andre formål enn hva som fremgår av disse alminnelige vilkår uten skriftlig samtykke fra Club United.

10        Sosiale medier og informasjonsdeling

Club United lar sine brukere dele, kommentere, stille spørsmål eller på annen måte kommunisere på en måte som er synlig for alle brukere. Hver enkelt bruker er ansvarlig for innholdet, og Club United verken støtter eller er medvirkende til hva som skrives av våre brukere og av andre.

Hver bruker er også selv ansvarlig for å sette seg inn i hvem andre som kan se informasjonen som skrives, og legger inn kommentarer på eget ansvar. Det er ikke lov til å skrive kommentarer i andres navn eller benytte falskt navn. Club United forbeholder seg retten til å fjerne eller skjule kommentarer uten å oppgi grunn der hvor dette er innenfor Club United sine brukerprofiler på sosiale medier. Kommentarer som oppfattes som reklame (”spam”) vil fjernes umiddelbart. Det er ikke lov til å legge ut kopibeskyttet materiale på våre sider. Innhold som krenker tredjeparts rettigheter vil bli fjernet så snart vi får melding om dette.