Har du fått med deg kravet?

Krav om politiattest

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig med å optimalisere idrettstilbudene rundt om i landet. Arbeidet med å skape et trygt idrettssamfunn er i stort fokus, der man nå blir pålagt å fremvise politiattest dersom man skal utføre oppgaver som innebærer ansvars- og tillitsforhold overfor mindreårige, eller personer med utviklingshemming.

Hvem gjelder det for?

Ordningen omfatter alle som utfører ansvars- eller tillitsbaserte oppgaver overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, innen norsk idrett. Personer under 15 år, er ikke påkrevd dette. Det gjelder både de som har lønnet arbeid, og de som jobber frivillig, som blant annet omhandler trenere, lagledere eller instruktører. Dersom man er mellom 15 og 18 år må det legges ved fullmakt av foresatte. 

Søknadsprosedyren 

Dersom man er påkrevd å levere politiattest til idrettslaget, er en selv ansvarlig for å søke om dette til politiet. Dette kan gjøres elektronisk, så fremt at man er 18 år eller eldre. Det må foreligge en bekreftelse fra idrettslaget på behovet for politiattesten, for å kunne søke. Politiattesten må fremvises innen 3 måneder fra den ble utstedt. Dersom man får tildelt nye oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold skal man i utgangspunktet be om ny attest. Det er fremdeles ikke avklart om dette skal endres eller ikke. Politiet har ved flere anledninger ikke ønsket å gi ut ny politiattest dersom vedkommende har fått utdelt en tidligere, selv om nye oppgaver for idrettslaget har oppstått. 

Politiattest – steg for seg

 • Idrettslaget må velge ut en person som skal ta på seg hovedansvaret for oppgavene rundt politiattest.
 • Hovedansvarlig må konkretisere hvilke oppgaver som blir utført innad i idrettslaget, og hvilke som krever politiattest. 
 • Hovedansvarlig må lage en oversikt over alle personer som omfattes av ordningen, og sende ut skjemaet du finner nedenfor.  
 • Hovedansvarlig bør lage et godt system for registrering og oppfølging. Det skal inkludere:
  • Kontaktinformasjon til personer som er påkrevd politiattest.
  • Hvilke oppgaver/ funksjoner de har. 
  • Dato for når dette ble påkrevd. 
  • Dato for fremvisning. 

Under kan du finne søknadsskjema til politiattest.

Har du problemer med å få full oversikt over dine politiattester? Sjekk ut linken under.

Få gratis demo og varm kaffe ☕

Du kan enten sende skjema under, så tar vi kontakt, eller hoppe over skjema og booke møte i kalenderen her. Vi sender kaffe-kupong via email. God kaffe, vi snakkes!

*Ved å trykke på knappen godtar du personvernerklæringen.