Samle all kommunikasjon på ett sted

Kommunikasjon i idrettsklubben

Alle idrettsklubber jobber tett med utøvere, foresatte og trenere, og det å videreføre informasjon er svært viktig. En benytter seg ofte av utallige plattformer for å kommunisere. For å gjøre dette enklest mulig, har Hoopit utviklet en chat- og gruppe-funksjon der du har mulighet til å sende riktig informasjon til riktig gruppe mennesker.

Hvorfor er kommunikasjon viktig?

Alle idrettsklubber jobber tett med utøvere, foresatte og trenere, og har en sentral oppgave med å videreføre informasjon. Det å ha en god kommunikasjon skaper både trygghet og tillit innad i gruppen, som kan være med på å legge grunnlaget for trivsel og god utvikling. For å gjøre kommunikasjonen så brukervennlig og enkel som mulig, vil det være vesentlig å ha all kommunikasjon på ett sted, samt være tydelig i språket. 

Flere idrettsklubber benytter seg av utallige plattformer for å kommunisere på. Kommunikasjonen mellom trener og utøverne foregår ofte gjennom en Facebookgruppe, mens kommunikasjonen mellom klubben og foresatte skjer via Mail. En-til-en kommunikasjon foregår som regel over meldinger på mobilen, eller via andre tjenester med chat-funksjoner. 

For å gjøre dette enklest mulig, har Hoopit utviklet en chat-funksjon der du har mulighet til å opprette grupper med de du ønsker å sende meldingen til. I tillegg har du mulighet til å dele medlemmene inn i undergrupper, der du kan legge ut innlegg, arrangementer og beskjeder som er ment til en spesiell gruppe mennesker.

Eksempelvis kan klubben ha én økonomiansvarlig for hvert av lagene i Hoopit, og samle de i en felles gruppe for økonomiansvarlige. Et annet eksempel kan være en undergruppe for et fotballag som skal på cup til sommeren. På den måten kan man sende ut én felles beskjed til de utvalgte.

Det gjør det enklere for både deg, utøverne og alle andre du ønsker å kommunisere med innad i laget. Alt dette kan du ha på ett sted. 

Chat-funksjon:

Innlegg i grupper:

Hvordan opprette et innlegg til en spesifikk gruppe mennesker:

  1. Velg “Grupper” nederst i bunnmenyen. Trykk så på det laget du tilhører. 
  2. Gå til “Innlegg” øverst i menyen. Her får du en oversikt over innlegg som er blitt publisert i gruppen. For å opprette nytt innlegg eller en aktivitet, trykker du på pluss-tegnet nede i høyre hjørne. 
  3. Trykk på “Innlegg” for å opprette et nytt innlegg. 
  4. Her fyller du inn nødvendig informasjon. Under “Synlighet” kan du velge ut den gruppen med mennesker innlegget skal være synlig for. Dette kan eksepelvis være utøvere, eller foresatte. 

Få gratis demo og varm kaffe ☕

Du kan enten sende skjema under, så tar vi kontakt, eller hoppe over skjema og booke møte i kalenderen her. Vi sender kaffe-kupong via email. God kaffe, vi snakkes!

*Ved å trykke på knappen godtar du personvernerklæringen.