Bærekraftig idrett

Opptrer din idrettsklubb bærekraftig?

Bærekraft er et tema som er mer relevant enn noen gang.
FN har utarbeidet 17 bærekraftsmål som skaper en felles plan for at samfunnet skal klare å bekjempe ulikhet, utrydde fattigdom og stoppe klimaendringene innen 2030. Skal vi klare dette må alle samarbeide – også idretten må være med på å skape en bærekraftig idrett og framtid.

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/6b69a15f3184405ca958b3d05c6790c5/barekraft.jpg

Miljøhåndbok

I 2015 vedtok idrettstinget en programerklæring som går som følger: “Norsk idrett vil ta hensyn til naturen, klimaet og miljøet”. Enda før det utarbeidet Norges idrettsforbund en miljøhåndbok, kalt “Grønn Start”. Denne skal være til hjelp for at alle idrettslag som ønsker å bidra til å ta vare på miljøet, der en skal ta mer ansvar for sin miljø- og klimapåvirkning. 

Miljøhåndboken gir ikke svar på alle spørsmål, men vil belyse bevisstheten rundt miljøutfordringer. Blant annet tar den for seg viktigheten rundt fokuset på miljøet i forberedelser og gjennomføring av aktiviteter og idrettsarrangement.

Hoopit og bærekraft

Hoopit skaffer inntekter til idrettsklubber gjennom sponsoravtaler med lokale bedrifter. Vi har et stort fokus på lokalsamfunnet, der det som ligger oss nærmest ofte er det beste. Kortreiste avtaler mellom lokalmiljøet og idrettsklubbene skaper et felles samarbeid for å nå målene. Med et økende fokus på lokal verdiskaping og økonomisk vekst for både idrettsklubber og næringsliv, støtter dette opp under flere av FN´s bærekraftsmål.

Tips til å ha et miljøfokus i en travel idrettshverdag

  • Velge kortreiste turer/ arrangementer hvis mulig
  • Oppfordre til å gå eller sykle til og fra trening, eventuelt å benytte seg av kollektivtransport fremfor å kjøre bil. 
  • Panteordning og kildesortering i idrettsanlegg
  • Tilby kortreist mat i idrettsanleggene, støtte lokalbefolkningen. 
  • Bruk sparepærer i idrettsanlegg. 
  • Oppfordre til gjenbruk av utstyr og klesplagg
  • Arrangere byttedager, både av utstyr og klær
  • Benytte seg av det mest miljøvennlige transportalternativet til arrangerte turer
  • Holde kostnadsnivået nede

Hva gjør din idrettsklubb for miljøet?
Vi vil gjerne vite hvilke tiltak akkurat din klubb utfører.

Send oss en mail til newsletter@hoopit.io

Få gratis demo og varm kaffe ☕

Du kan enten sende skjema under, så tar vi kontakt, eller hoppe over skjema og booke møte i kalenderen her. Vi sender kaffe-kupong via email. God kaffe, vi snakkes!

*Ved å trykke på knappen godtar du personvernerklæringen.